اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 454
تعداد پذیرش 149
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 256
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 95

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 533
تعداد مشاهده مقاله 354598
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 175235
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 353 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 36 روز