2. محاسبه بده سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقه‌ای در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی

فائزه ولایتی؛ علیرضا وطن خواه

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.109440.1188

چکیده
  جریان در سرریز‌های جانبی، موضوع بسیاری از مطالعات هیدرولیکی بوده است. اغلب این مطالعات مربوط به ضریب بده سرریز جانبی لبه‌تیز و با مقطع مستطیلی می‌باشد و ضریب بده سرریز‌های جانبی لبه‌پهن با مقاطع دیگری، نظیر ذوزنقه‌ای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با انجام 187 آزمایش به­‌منظور بررسی ضریب بده سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقه‌ای، ...  بیشتر

3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل

سیما صمدی قره ورن؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 13-26

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109285.1192

چکیده
        سرریزهای جانبی سازه­هایی هیدرولیکی هستند که در دیوارۀ جانبیکانالنصب می­شوند و جریان مازاد بر دبی طراحی را از کانال خارج می­کنند. سرریزهای کنگره­ای در پلان دارای شکستگی­اند و در نتیجه طول موثر و در برخی موارد ضریب دبی بیشتری نسبت به سرریزهای ساده دارند. در تحقیق حاضر، تأثیر استفاده از شمع­ها با آرایش­های ...  بیشتر

4. تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ وحید ساعی

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 27-40

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.114595.1235

چکیده
  در این پژوهش، ناهمواری­ها در پایین­دست سرریز اوجی برای جریان­های مختلف شبیه­سازی عددی شده و اثر ناهمواری در تغییر رژیم جریان، پروفیل سطح آب و افت انرژی بررسی شده است. بر این اساس پس از ایجاد دامنۀ حل، مش­بندی و مشخص کردن شرایط مرزی، شبیه­سازی عددی با استفاده مدل آشفتگی k-e استاندارد اجرا و برای صحت­سنجی نتایج عددی از مدل ...  بیشتر

5. ارزیابی و تحلیل حساسیت معادلات افت اصطکاکی جریان با سطح آزاد درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد صدقی اصل

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.115848.1263

چکیده
  در این تحقیق، درستی معادلات مختلف افت اصطکاکی برای جریان آزاد غیر دارسی در محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای ارزیابی شد که توزیع عمودی فشار در آنها غیر هیدرواستاتیک است. بیشتر معادلات ارائه شده برای جریان غیر دارسی بر اساس نتایج آزمایش‌های صورت گرفته در دستگاه‌های نفوذسنج و برای جریان یک بعدی است در حالی­که به­دلیل افت زیاد انرژی ...  بیشتر

6. مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای

مهدی اسمعیلی ورکی؛ مرجان کشاورز اسکندری

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.115952.1267

چکیده
  جریان آب عبوری از سرریز سدها انرژی جنبشی بالایی دارد که می‌تواند آسیب‌های زیادی بر تأسیسات پایین‌دست و فرسایش شدید بستر رودخانه وارد کند. انرژی معمولاً با ایجاد حوضچۀ آرامش در پایین‌دست سرریزها، پرتاب‌کننده‌های جامی شکل و پلکان در سرریزها مستهلک می‌شود. سرریزهای پلکانی یکی از سازه‌های متداول به‌منظور استهلاک انرژی و نیز کاهش ...  بیشتر

7. ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی

مهدی یلتقیان خیابانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ یوسف حسنی

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.115873.1268

چکیده
  توزیع ناعادلانۀ آب در شبکه­های آبیاری، لـزوم استفاده از روش­های کارآمدتر مانند بهره­گیری از روش­های خودکارسازی را می­طلبد. تحقیق حاضر میزان توانایی سامانۀ کنترل خودکار سراسری پیش­بین (MPC) و سامانۀ کنترل موضعی تناسبی-انتگرالی (PI) را در بهبود توزیع عادلانۀ آب در کانال اصلی شبکۀ آبیاری رودشت بررسی می­کند. مقایسۀ این سامانه­ها ...  بیشتر

8. تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی

الناز اقلیدی؛ غلامعباس بارانی؛ کوروش قادری

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 93-106

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.116897.1288

چکیده
  سرریز پلکانی و حوضچة آرامش از مهم‌ترین سازه‌های مستهلک­کنندة انرژی محسوب می‌شوند. با این­که بخش قابل توجهی از انرژی جریان با این دو سازه مستهلک می‌شود انرژی باقی‌مانده در جریانورودی به پاشنة سرریز، قادر به تخریب احتمالی آن خواهد بود. در این پژوهش تأثیر شیب حوضچة آرامش بر آبشستگی پایین‌دست در حضور سرریز پلکانی به‌صورت آزمایشگاهی ...  بیشتر

9. تخمین تنش برشی مرزی در کانال‌های مستطیلی صاف با در نظر گرفتن اثر گرادیان سرعت

پوریا بیگی؛ بابک لشکرآرا

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 107-120

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.120541.1299

چکیده
  تخمین مقاومت هیدرویکی جریان در کانال­های روباز به­واسطۀ وجود جریان‌های ثانویه و لزجت گردابی همواره با چالش جدی مواجه بوده است. به­واسطۀ وجود اثر جداره‌ها بر موقعیت سرعت حداکثر، تعیین سهم لوله‌های جریان در بستر و جداره با خطا مواجه است. برای این منظور در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش ترسیم تطابقی و رسم خطوط‌   هارمونیک ...  بیشتر

10. بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتقال بار بستر بر مقاومت جریان در بسترهای فرسایشی با شیب‌ تند

احسان حاجی بابایی؛ سید عباس حسینی؛ مجتبی صانعی

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.120668.1301

چکیده
  تعیینضریباصطکاکدر بسترهای فرسایش‌پذیر اهمیت زیادیدر طراحی کانال‌های آبرفتی دارد.در خصوص پارامترهای مؤثر بر ضریب اصطکاک در بسترهای غیر فرسایشی، تاکنون مطالعات گسترده­ای صورت گرفته است. در این تحقیق با اجرای مدل آزمایشگاهی در بسترهای فرسایش‌پذیر، پارامترهای شیب بستر و میزان انتقال بار بستر بر ضریب اصطکاک بستر بررسی شده است. ...  بیشتر

11. ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران)

حمیدرضا شکری؛ محسن نجارچی؛ رضا جعفری نیا؛ شهرو مختاری؛ حمزه علی علیزاده؛ اصغر رحمانی

دوره 20، شماره 74 ، بهار 1398، صفحه 139-152

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.120805.1305

چکیده
  وضعیت مدیریت آب آبیاری در هشت مزرعۀ گندم آبی در اراضی کشاورزی واحد‌های عمرانی مرزآباد، موسیان و پتک تحت پوشش شبکۀ آبیاری پایاب سد مخزنی دویرج دهلران بررسی شده است. شرایطپایین­دستجریاندرتمامینوارهابه‌صورتانتها­بازبودوبانصبفلوم‌هایWSC در ابتدا وانتهاینوارها،هیدروگراف حجم آب ورودی وروانابخروجیاندازه‌گیریشد. پارامترهای راندمان ...  بیشتر