دوره و شماره: دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 1-154 
4. ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران

صفحه 37-50

10.22092/aridse.2017.109953.1197

محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی اصغر آقابیگی؛ محمد رضا یزدانی؛ مریم مرزی؛ تیمور وقاصی لمر