2. مقایسه روش‌های نفوذسنج گلف و دیسک مکشی در اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

یاسر حسینی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.107551.1130

چکیده
  در این پژوهش، دو روش صحرایی اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با نفوذسنج گلف و نفوذسنج مکشی در مزرعه‌ای با خاک لومی-‌شنی در دانشکدۀ کشاورزی مغان مقایسه شدند. آزمایش‌های گلف با دستگاه نفوذ سنج گلف مدل k2800 اجرا شد. به این منظور، 15 چاهک با شعاع 5 سانتی‌متر و عمق 25 سانتی متر درشبکه 2×2 متر حفر و دبی خروجی از دستگاه در بار آبی 5 و10 سانتی‌متر ...  بیشتر

3. بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.108040.1154

چکیده
  به‌کارگیری محیط متخلخل به‌جای صفحات مشبک در آبگیری از کف رودخانه‌های کوهستانی، از روش‌های نوین آبگیری از رودخانه محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر با ساخت مدل آزمایشگاهی و اجرای آزمایش‌های متعدد، تاثیر عواملی مانند: اندازه و یکنواختی سنگدانه‌های داخل آبگیر، طول و ارتفاع مختلف آبگیر و دبی‌های ورودی متفاوت بر میزان دبی انحرافی آبگیرکفی ...  بیشتر

4. شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل STAR-CCM+

حسین بانژاد؛ حامد نوذری؛ فرزانه قائمی زاده

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 31-44

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.108066.1157

چکیده
  اهمیت مطالعۀ ناحیۀ مردۀ کناری از آنجا مشخص می‌شود که هنوز تاثیر آن بر مشخصات آشفتگی جریان به طور کامل شناخته شده نیست. تعداد این نواحی، نحوۀ قرار گرفتنشان نسبت به هم و نیز ابعاد هریک به تنهایی می‌تواند تاثیر متفاوتی بر الگوی جریان داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد تا کارایی نرم‌افزارSTAR-CCM+ در مدل‌سازی جریان در حضور مجموعه‌ای از نواحی ...  بیشتر

5. تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادرقلی ابراهیمی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.108354.1161

چکیده
  ضریب آبگذریاشباعیکیازمهم‌ترینوپرکاربردترینمؤلفه‌هایژئوتکنیکی است.اینمؤلفهتحتتأثیر توزیعمنافذوخصوصیاتسطحذراتخاکقرارداردکهتغییردراینعواملباعثایجادتغییراتی گسترده‌درآبگذریمی‌شود.در این تحقیق، به کمک مدل فیزیکی، تأثیر افزودن آهک آبدیده و مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک آبدیده (به نسبت 1:1) بر ضریب آبگذری افقی اشباع (ksat-h) نمونۀ ...  بیشتر

6. بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل‌های طولی تشکیل شده درون محیط پاره‌سنگی

جعفر چابک پور؛ امیر صمدی؛ مهرنوش مریخی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.108394.1162

چکیده
  مصالح سنگریزه‌ای به وفور در ساخت سازه‌های آبی کاربرد دارند. رژیم جریان عبوری که اکثراً غیر دارسی است و نحوه محاسبه ضرائب زبری جریان قبلاً مورد پژوهش قرار گرفته است. اکثر محققان پیشین با استفاده از ایجاد ارتباط مابین عدد رینولدز و ضریب زبری در دو فرم توانی و دو جمله‌ای این مساله را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در این تحقیق آزمایشگاهی ...  بیشتر

7. بررسی استهلاک انرژی جریان گذرنده از روی سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مانع دار

سید محسن سچادی؛ جواد احدیان؛ محبوبه قنواتی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 77-92

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.108456.1165

چکیده
  سرریزهای کلیدپیانویی جدیدترین نوع سرریزهای تاج­طولانی هستند که نسبت به سرریزهای زیگزاگی طول تاج بیشتری را در همان عرض به­دست می­دهند و از این­رو ظرفیت تخلیه را بالاتر می­برند. استفاده از موانع در خروجی سرریزهای کلیدپیانویی با هدف افزایش میزان استهلاک انرژی در آنها روشی است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. سرریزهای کلیدپیانویی ...  بیشتر

8. ارزیابی اثر زوال جریان‌های چرخشی بر ضریب تخلیه جریان در سرریزهای تاج دندانه‌ای دوسیکل

کیوان روحانی پور؛ بابک لشکرآرا

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 93-106

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.108645.1171

چکیده
  در این تحقیق اثر بکارگیری سرریزهای تاج‌دندانه‌ای در ورودی سرریزهای مدور قائم به منظور کنترل گرداب آزاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور با اعمال تغییر در زاویه جریان تقرب α، تلاش گردید تا امکان ارزیابی اثر قدرت جریان چرخشی در اطراف سرریز بر ضریب تخلیه ی جریان فراهم گردد. همچنین اثر بخشی شیب کلیدهای سرریز تاج‌دندانه‌ای ...  بیشتر

9. مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی

کیومرث روشنگر؛ علی فرودی خور؛ مجتبی صانعی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 107-122

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109506.1191

چکیده
  سرریزهای قوسی به دلیل شرایط هیدرولیکی خاص و طول تاج بلند، قابلیت مناسبی در تنظیم مؤثر تراز سطح آب در سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی دارند. اما تاکنون در زمینه تخمین ضریب دبی این سرریزها و نیز استخراج رابطه دبی-اشل آنها تحقیقات بسیار کمی انجام شده است. لذا دراین تحقیق از روش‌های برنامه‌ریزی بیان ژن(GEP) و روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ضریب ...  بیشتر

10. تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز)

رضا بهراملو؛ نادر عباسی؛ محمد موحدان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ علیرضا مأمن پوش؛ سیدحسن موسوی فضل؛ نادر سلامتی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 123-134

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2017.114972.1247

چکیده
  چکیده: ژئوممبران یکی از انواع ژئوسنتتیک­ هاست که استفاده از آن برای کنترل تلفات آب در استخرهای ذخیره و کانال­های انتقال و توزیع آب با سرعت در حال رشد است. از مزایای این پوشش علاوه بر سهولت و سرعت در اجرا، آب بندی خوب و جلوگیری از تلفات نشت است. در این تحقیق نقش مسائل اجرایی و بهره­برداری در استفاده از مزیت کنترل تلفات آب با به ­کاربردن ...  بیشتر

11. ارزیابی قابلیت فیلترهای زیستی برای تصفیه زه آب کشاورزی ، مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زه‌کشی مغان (یادداشت تحقیقاتی)

کرامت اخوان؛ علی شاهنظری؛ بهمن یارقلی

دوره 18، شماره 69 ، پاییز 1396، صفحه 135-144

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.108044.1156

چکیده
  با توجه به مصارف بالای آب در کشاورزی، بحران آب در این بخش مشهودتر است و از این رو استفاده از منابع آب نامتعارف، به‌ویژه زهاب های کشاورزی به‌عنوان امری ضروری مطرح شده است. برای بررسی امکان تصفیه زهاب کشاورزی با جاذب ها به عنوان فیلترهای زیستی با تعیین کارآیی چهار نوع فیلتر زیستی شامل کاه و کلش گندم، سبوس برنج، ساقۀ پنبه و خاک‌ارۀ چوب ...  بیشتر