دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 1-166 
10. تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی

صفحه 119-132

روح الله صادقی؛ زهرا امام جمعه؛ رحمت ستوده قره باغ؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ منوچهر وثوقی


12. مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت*

صفحه 151-166

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ ارژنگ جوادی؛ علی جعفری؛ یونس مستوفی