دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-180 
5. تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری

صفحه 61-74

حسن مسعودی؛ سید احمد طباطبائی‌فر؛ علی محمد برقعی؛ محمدعلی شاه‌بیک


7. خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1

صفحه 87-102

محمد محمد یونسی‌الموتی؛ محمد‌هادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان


9. طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه

صفحه 115-130

رضا علیمردانی؛ ضرغام فاضل نیاری؛ اسداله اکرم؛ اصغر محمودی