دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-170 
2. بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی

صفحه 23-34

محمد حسین سعیدی‌راد؛ احمد طباطبائی‌فر؛ فوژان بدیعی


5. پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات

صفحه 75-88

محمد لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سعید محتسبی؛ رضا حسامی‌فرد


7. تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی

صفحه 107-122

سعید ملک؛ محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ مرتضی خان‌احمدی؛ حمیدرضا قزوینی؛ عادل میرمجیدی؛ محمد شاهدی؛ اصغر کرمانی


10. بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری

صفحه 153-170

علیرضا صادقی؛ فخری شهیدی؛ سید علی مرتضوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ بلال صادقی