دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-96 
4. تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران

صفحه 41-54

هادی واله قوژدی؛ سید رضا حسن بیگی بیدگلی؛ محمد حسین سعیدی‌راد؛ محمد حسین کیانمهر


6. جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

صفحه 71-86

هانیه کوثری؛ حسین دهقانی‌سانیج؛ فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت


7. ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور

صفحه 87-96

عباس روحانی؛ ایرج رنجبر؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ مصطفی ولی‌زاده