دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-116 
2. طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه

صفحه 19-34

یوسف عباسپور گیلانده؛ مهدی آهنی؛ عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ ولی رسولی شربیانی؛ امید سفالیان


5. تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف

صفحه 67-84

محسن حیدری سلطان آبادی؛ سعید ملک؛ حمیدرضا قزوینی؛ محمد شاکر؛ مهدی هدایتی‌زاده