1. اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن

کوثر گرجی؛ محمدحسین امید؛ صلاح کوچک زاده

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102201

چکیده
  در آبگیری از رودخانه‌ها همواره ذرات رسوب به همراه آب به‌صورت بارهای کف و رسوبات معلق وارد تأسیسات انتقال و تنظیم آب می‌شوند و تغییراتی در شرایط جریان لوله‌ها و کانال‌ها ایجاد می‌کنند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رسوبات معلق بر میزان افت انرژی در لوله‌های صاف انجام شده است.  بدین منظور آزمایش‌هایی با مخلوط آب و رسوب با غلظت‌های ...  بیشتر

2. بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP

نادر کوهی چله‌کران؛ امیر اسلامی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102202

چکیده
  پژوهش حاضر بر روی محصول ذرت در ارزوئیه کرمان به­مدت دو سال متوالی 85-84 و 86-85 انجام گرفت.  آزمایش به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار که در آن مقدار آب مصرفی در4 سطح به­عنوان فاکتور اصلی (60، 80، و 100 درصد نیاز آبی ذرت و آبیاری بر اساس عرف منطقه) و رقم در سه سطح (سینگل کراس 404، 700، و 704) به­عنوان فاکتور فرعی ...  بیشتر

3. شبیه‌سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک

علی دیندارلو؛ علیرضا سپاسخواه

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 33-44

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102203

چکیده
  فرایند انتقال املاح از توزیع سرعت آب در محیط متخلخل خاک تأثیر می­پذیرد و توزیع اندازه منافذ خاک از منحنی مشخصه آب خاک به کمک ضریب n یا نمای معادله منحنی مشخصه قابل پیش­بینی است که می­تواند در استنتاج توزیع سرعت آب در منافذ استفاده شود.  در این مطالعه منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک برای ...  بیشتر

4. بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی

محمدرضا شهداد؛ مرتضی خان‌احمدی؛ علیرضا فضلعلی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102204

چکیده
  یک مدل ریاضی برای فرایند خشک‌کن انجمادی توسعه یافته­است که در آن برای نخستین بار ابعاد و مشخصات چگالنده نیز در­نظر گرفته شده­است.  براساس این مدل نرم­افزار شبیه­ساز در محیط MATLAB نوشته شد و کارائی آن در مقایسه با داده‌‌‌های تجربی خشک کردن سوسپانسیون 20درصد جامدات شیر به­دست آمده از یک خشک­کن انجمادی آزمایشگاهی با موفقیت، ...  بیشتر

5. روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه

مهدی عشقی؛ حسن حاج نجاری؛ سیامک کلانتری؛ سیما دامیار؛ ولی‌اله رسولی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 59-70

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102205

چکیده
  این پژوهش در سال 1386 به­منظور شناسایی تغییرات برخی صفات طی دوره انبارمانی میوه، بر درختان 16 ساله پیوند شده بر پایه­های بذری 7 رقم سیب بومی زودرس تا متوسط ‌رس شامل' قندک کاشان'، ' گلاب اصفهان'، 'مشهد'، ' گلاب کهنز'،'عسلی'، ' قرمز رضائیه' و رقم جدید گل بهار  پرورش یافته در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال‌آباد کرج انجام شد.  به این منظور ...  بیشتر

6. اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی

نسیبه ایزدی‌خواه؛ حسین مبلی؛ عباس اکبرنیا؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 71-82

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102208

چکیده
  چگونگی استحصال روغن زیتون می­تواند بر کیفیت و کمیت روغن اثرگذار باشد.  در این پژوهش روغن به­دست آمده از خردکن چکشی در سرعت­های دورانی 720 و 1450 دور بر دقیقه، دماهای هم­زدن 30، 45، و 60 درجه سلسیوس و زمان هم­زدن 10، 20، و 30 دقیقه از نظر کمی (رطوبت و چربی) و کیفی (اسیدیته و پراکسید) بررسی و داده­های آزمون حاصل از آزمایش فاکتوریل در قالب ...  بیشتر

7. تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو-ذرت

اردشیر اسدی؛ مجتبی یحیی‌آبادی؛ اورنگ تاکی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 83-96

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102216

چکیده
  شدت بالای تبخیر از سطح خاک به علت درجه حرارت بالای محیط و پایین ‌بودن رطوبت نسبی هوا، فقیر بودن خاک از نظر مواد آلی و ناپایداری ساختمان خاک از شاخصه‌های مناطق خشک و نیمه خشک ایران محسوب می‌گردد.  به نظر می‌رسد در یک مدیریت منطقه­ای حفظ و نگهداری بقایای گیاهی با عملیات خاک­ورزی در صورت عدم تأثیر منفی بر عملکرد محصول می‌تواند ...  بیشتر

8. بررسی و مدلسازی فرایند جذب آب در دماهای مختلف و تأثیر آن بر آسیاب کردن هسته خرما

احمد غضنفری مقدم؛ مطهره واعظی‌زاده؛ شهین نوربخش

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 97-108

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2011.102218

چکیده
  در فرایند تهیه خوراک دام یا روغن از هسته خرما ابتدا آن را می­خیسانند تا هسته نرم شود و انرژی کمتری صرف آسیاب کردن آن گردد.  در این پژوهش به بررسی اثر دمای آب در چهار سطح 25، 35، 55، و 65 درجه سلسیوس در میزان جذب آب و قطر ذرات آسیاب شدة هسته خرما پرداخته شده است.  بررسی روند جذب آب توسط هسته خرما نشان می­دهد که با افزایش دمای آب، سرعت ...  بیشتر