دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-108 
5. مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان

صفحه 61-74

10.22092/aridse.2013.102163

سیدهادی پیغمبردوست؛ مریم جعفرزاده مقدم؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ رویا آقاقلی‌زاده


6. تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر

صفحه 75-88

10.22092/aridse.2013.102164

هیمن امیری؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب‌حسینی؛ نبی‌اله کشوری


7. ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

صفحه 89-96

10.22092/aridse.2013.102165

محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ اورنگ تاکی؛ شمس‌اله عبداله‌پور؛ محمد مقدم‌واحد


8. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا

صفحه 97-108

10.22092/aridse.2013.102166

نیکروز باقری؛ حجت احمدی؛ سیدکاظم علوی‌پناه؛ محمود امید؛ کریم گرامی