دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-102 
1. برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن

صفحه 1-14

10.22092/aridse.2012.102148

سیدمجتبی رضوی‌نبوی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ سیدمحمود کاشفی‌پور


5. شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA

صفحه 51-62

10.22092/aridse.2012.102155

محمدامین حجازی؛ پریا مختاری‌زنوزی؛ محمود خسروشاهلی؛ ابوالفضل برزگری؛ حاجیه لطفی؛ صولت اسلامی؛ سیامک علیزاده


6. عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی

صفحه 63-76

10.22092/aridse.2012.102156

ابراهیم بخشی‌زاده؛ امیرحسین افکاری‌سیاح؛ یوسف عباسپورگیلانده؛ منصور راسخ


7. تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی

صفحه 77-88

10.22092/aridse.2012.102157

مینا طهرانی‌زاده؛ احمد غضنفری‌مقدم؛ حسن هاشمی‌پور رفسنجانی


8. تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی

صفحه 89-102

10.22092/aridse.2012.102158

فرهاد خوشنام؛ حسین مبلی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ شاهین رفیعی؛ علی رجبی‌پور؛ افشین ایوانی