دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-116 
3. خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA)

صفحه 25-40

10.22092/aridse.2014.102097

سعید داداشی؛ سیدمحمد موسوی سیدمحمد موسوی؛ زهرا امام‌جمعه؛ عبدالرسول ارومیه‌ای


8. ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای

صفحه 105-116

10.22092/aridse.2014.102103

حجت حجازی‌پور؛ رحیم ابراهیمی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی