دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-118 
6. مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI)

صفحه 73-88

10.22092/aridse.2013.102069

داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ علی رستمی؛ جلال‌الدین قضاوتی