دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-102 
4. مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم

صفحه 39-54

10.22092/aridse.2014.102060

منصوره سلیمانی‌فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خداییان چگنی؛ گودرز نجفیان؛ علیرضا ا صادقی‌ ماهونک؛ مرتضی خمیری


5. بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT

صفحه 55-66

10.22092/aridse.2014.102061

فرهاد مختاری؛ مرتضی خان‌احمدی؛ بیژن عسکری؛ لاله مشرف؛ امیرحسین الهامی‌راد