نویسنده = شایان، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بازچرخانی زهاب مزارع نیشکر برای کشت برنج با هدف بهبود بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زهکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1398

10.22092/idser.2020.128547.1412

علی مختاران؛ عبدالعلی گیلانی؛ علی اکبر عبادی؛ محمد علی شایان؛ خدیجه صانعی دهکردی