نویسنده = اکبری خیرآبادی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22092/idser.2020.128353.1411

مصطفی اکبری خیرآبادی؛ مهدی کرمی مقدم؛ تورج سبزواری؛ زهرا قدم پور