نویسنده = سعیدی، سید محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22092/idser.2019.125665.1380

سید محمد حسن سعیدی؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ محمدرضا مددی