نویسنده = آذری، آرش
تعداد مقالات: 1
1. روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: رودخانه سیمره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

10.22092/idser.2019.125250.1377

سعیده ملک زاده؛ علی آرمان؛ آرش آذری