نویسنده = بالی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعه موردی: بستر رودخانه کردان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.125069.1373

هادی بالی؛ سید حسین مهاجری؛ امیر صمدی