نویسنده = امید نائینی، سیدتقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.123695.1359

میناسادات سیدجواد؛ سیدتقی امید نائینی؛ مجتبی صانعی