نویسنده = رمضانی مقدم، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی نرمافزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

10.22092/idser.2018.122351.1335

یاسر حسینی؛ پیمان ورجاوند؛ جواد رمضانی مقدم؛ محمدرضا نیک پور