نویسنده = دستورانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینه کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 53-70

10.22092/idser.2019.121621.1314

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ جعفر دستورانی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام