نویسنده = اسماعیلی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 71-84

10.22092/idser.2018.121658.1315

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس