نویسنده = شکری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران)

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 139-152

10.22092/idser.2018.120805.1305

حمیدرضا شکری؛ محسن نجارچی؛ رضا جعفری نیا؛ شهرو مختاری؛ حمزه علی علیزاده؛ اصغر رحمانی