نویسنده = بهرامی، محمد سعید
تعداد مقالات: 1
1. تدوین شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی شبکه آبیاری بیله‌وار در شرایط مختلف بهره‌برداری

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 115-132

10.22092/idser.2018.115631.1258

محمد سعید بهرامی؛ محمد مهدی حیدری؛ آرش احمدی