نویسنده = اقلیدی، الناز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 93-106

10.22092/idser.2018.116897.1288

الناز اقلیدی؛ غلامعباس بارانی؛ کوروش قادری