نویسنده = بهمنش، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 35-50

10.22092/aridse.2017.110256.1211

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ محمد رضا نیک پور