نویسنده = خداشناس، سعیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.124471.1366

حمید کیانمهر؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد رستمی


2. بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال

دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 17-30

10.22092/aridse.2017.108040.1154

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی