نویسنده = رستمی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 51-66

10.22092/idser.2018.110112.1203

هادی رستمی؛ محمد حیدرنژاد؛ محمد حسین پورمحمدی؛ امیر عباس کمان بدست؛ امین بردبار