نویسنده = اسماعیلی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال

دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 17-30

10.22092/aridse.2017.108040.1154

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی