نویسنده = حاجی علیلوی بناب، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات اصلاح دانه‌بندی روی رفتار تحکیمی خاک‌های درشت‌دانۀ رس‌دار

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 67-80

10.22092/aridse.2017.107720.1142

سمیرا نعمت زاده؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حامد وفائی ملامحمود