نویسنده = صادق فام، سینا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 27-40

10.22092/idser.2018.114595.1235

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ وحید ساعی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 47-62

10.22092/aridse.2017.109616

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ علی رضازاده جودی