نویسنده = پاسخی درگاه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 35-52

10.22092/aridse.2017.106914.1111

زهرا پاسخی درگاه؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت