نویسنده = حسین زاده دلیر، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 129-144

10.22092/aridse.2017.109613

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده