نویسنده = خلیلی شایان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 17-34

10.22092/idser.2018.110006.1198

حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ علیرضا وطن خواه