نویسنده = خلف شوشتری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر بر نشست خاک های گچ دار

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 81-94

10.22092/aridse.2017.109602

مهدی خلف شوشتری؛ نوید خیاط؛ احد نظرپور