نویسنده = رمضانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22092/idser.2019.125696.1382

فاطمه طیبی؛ محمد بی جن خان؛ هادی رمضانی