نویسنده = ترابی پوده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 87-104

10.22092/aridse.2016.106408

شادی نجفیان؛ حجت الله یونسی؛ عباس پارسائی؛ حسن ترابی پوده