نویسنده = پارسائی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22092/aridse.2017.105184.1052

شادی نجفیان؛ حجت الله یونسی؛ عباس پارسائی؛ حسن ترابی پوده


2. مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 87-104

10.22092/aridse.2016.106408

شادی نجفیان؛ حجت الله یونسی؛ عباس پارسائی؛ حسن ترابی پوده