نویسنده = رستمی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.124471.1366

حمید کیانمهر؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد رستمی


2. ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 133-148

10.22092/idser.2018.116134.1271

یاسر مهری؛ جابر سلطانی؛ مجتبی صانعی؛ محمد رستمی