نویسنده = ساجدی سابق، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی

دوره 16، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 133-144

10.22092/aridse.2016.105706

مسعود ساجدی سابق؛ مجتبی صانعی؛ حسین‌علی عبدالحی؛ شهرام بهمنش؛ عباس متین‌فر