نویسنده = حسین زاده دلیر، علی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.115514.1257

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد رضا نیک پور


3. مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 35-50

10.22092/aridse.2017.110256.1211

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ محمد رضا نیک پور