نویسنده = دیلمقانی حسنلویی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 63-84

محمدرضا دیلمقانی حسنلویی؛ مهدی طاهری؛ محمدجعفر ملکوتی