نویسنده = خوشنود یزدی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 17-34

علی اصغر خوشنود یزدی؛ بیژن قهرمان