نویسنده = امینی‌زاده، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 63-80

سید محمدرضا امینی‌زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ عبدالمجید لیاقت؛ صلاح کوچک‌زاده