نویسنده = دهقانیان، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 131-144

علی اکبر صلح جو؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ علیرضا سپاسخواه؛ محمود نیرومند جهرمی