نویسنده = خسروانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 113-130

علی خسروانی؛ هدایت اله رحیمی