نویسنده = شیخ اسلامی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 31-44

ابراهیم گنجی مقدم؛ زهرا شیخ اسلامی