نویسنده = جمیری، محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دبی‌های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 111-128

محمدرضا نجفی؛ محمد جعفر جمیری